Σύλλογος Θρακών Βερολίνου «Δημόκριτος»

Ο Σύλλογος Θρακών Βερολίνου ο όποιος ιδρύθηκε το 1993 έχει ως στόχο να προωθήσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών του στο πνεύμα της πολιτιστικής ανάπτυξης και εξέλιξης της προσωπικότητάς τους μέσω διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως θέατρο, συναυλίες και ομιλίες. Στόχος είναι επίσης η αλληλεγγύη, βοήθεια και συμπαράσταση των μελών σε προβλήματα που προκύπτουν από την εργασία τους και τη ζωή τους στο Βερολίνο.


Επιπλέον, ο σύλλογος αποσκοπεί στην ενίσχυση των φιλικών σχέσεων και της συνεργασίας με άλλους ελληνικούς, γερμανικούς ή ξένους συλλόγους και οργανώσεις, που έχουν τα ίδια ή παρόμοια ενδιαφέροντα και επιδιώξεις, με σκοπό να διαφυλάξει την ενότητα του ελληνισμού στο Βερολίνο.


Κάθε χρόνο στις εθνικές γιορτές για την 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου φοράνε τα μέλη του συλλόγου την φορεσιά τους και δηλώνουν το παρόν τους στην εκκλησία του Βερολίνου.

Επικοινωνία/Social Media


FacebookInstagram