Πολιτιστικός Σύλλογος Θράκης Βρυξελλών

Ο Σύλλογος Θρακιωτών Βρυξελλών ιδρύθηκε επίσημα το 1980. Είναι η μόνη Θρακική ένωση στο Βέλγιο. 

Ο Σύλλογος στοχεύει να συγκεντρώσει όλους τους Θράκες του Βελγίου. Αποτελείτε από 4 χορευτικά συγκρότημα.


Η Θράκη στο Βέλγιο και ο σύλλογός της στοχεύει:

Επικοινωνία/Social Media

FacebookInstagramLink

Οι πρόβες γίνονται κάθε Σάββατο στις 18:00-22:00


Primerose Tennis, Paddel & Hockey
Av. du Gros Tilleul 41, 

1020 Bruxelles